Remunicipalització cooperativa dels serveis públics de neteja del municipi de Madrid

Des de l'Institut de Ciències Econòmiques i de la Autogestió (ICEA) pensem que el procés actual de canvi de gestió dels serveis de neteja impulsat pel nou govern municipal de la ciutat de Madrid és una oportunitat per a democratitzar la gestió dels serveis públics, i avançar cap a un nou paradigma de transparència i participació ciutadana. En aquest sentit, en l'ICEA proposem una remunicipalització cooperativitzada dels serveis públics de la ciutat de Madrid, que cal entendre com un mecanisme de participació i intervenció directa dels veïns i de les veïnes en la gestió i millora dels recursos comuns de la ciutat. Aquest mecanisme permetria avançar cap a la democratització de la gestió pública amb el desenvolupament i la incorporació de processos i pràctiques quotidianes d'apoderament comunitari i co-responsabilitat ciutadana.

 

 

La remunicipalització cooperativizada dels serveis de neteja de la ciutat de Madrid, és una proposta concebuda per l'ICEA com a instrument de canvi cap a una participació real de la ciutadania. Els seus principals objectius són la promoció d'una nova cultura centrada en la implicació i la coresponsabilitat ciutadana, la transferència de capacitats i competències comunitàries que possibiliten l'apoderament social, i, finalment, l'articulació de processos d'inclusió, a través del foment de l'ocupació, impulsant la cohesió social. Un dels principals avantatges que volem destacar de la nostra proposta és l'ancoratge social directe dels treballadors cooperativistes, ja que es trobarien lligats directament amb la comunitat de referència on desenvoluparien la seua activitat laboral.

 

El model econòmic que representa aquesta proposta satisfà les ambicioses demandes socials que exigeixen una remunicipalització dels serveis públics eficaç, que cerque l'interès social i que sigui realment participativa, és a dir, en el qual les decisions incloguin a treballadors, societat civil i institucions públiques. La cooperativització dels serveis públics aposta per la democràcia econòmica, la cooperació i la transversalitat, des d'allò local fins a allò global. Aquesta esperançadora via resulta socialment més convenient respecte a les polítiques històricament implementades, basades en la privatització d'allò públic però també en la gestió autoritària i opaca dels serveis que són de tots i totes. Front a aquests models fallits que tant han possibilitat la corrupció, és necessari trobar i posar en pràctica alternatives viables econòmicament, que siguen desitjables per a totes les parts. La nostra proposta és també transformadora perquè humanitza l'economia, aconsegueix compatibilitzar la cooperació amb l'eficiència social i utilitza les virtuts que ofereix la democràcia econòmica aplicant-la als serveis públics.

 

La proposta presentada pretén posar damunt de la taula una necessitat essencial del nostre temps: defensar els serveis públics, per a conformar amb ells els nous comuns ciutadans que permeten generar l'arquitectura bàsica d'una societat més justa. La idea que subjau a la proposta és el foment de la participació dels treballadors i la col•lectivitat en el desenvolupament de les seues pròpies necessitats, de manera profundament democràtica. Necessitem una democràcia real, basada en béns comuns metropolitans d'accés universal, i gestionats conjuntament pels treballadors i els nous òrgans de participació ciutadana.

 

Remunicipalitzar és el primer pas imprescindible, però aquest procés ha de venir acompanyat de la posada en marxa de mecanismes de gestió directa i participativa per part de la ciutadania i els treballadors, amb l'objectiu de generar la base social necessària per a què, front a la devastació provocada per la voraç persecució del benefici privat, puguem oposar el procés de constitució social d'una nova realitat col•lectiva.

 


Per a descarregar el resum de la proposta de remunicipalització polseu aquí.