Curso de la debacle de Wall Street

A part dels efectes coneguts que seran comentats al llarg del curs, totes les crisis econòmiques sota el capitalisme contribueixen a il.luminar aspectes importants del funcionament de les estructures i processos socials propis del sistema de capitalisme globalitzat que domina el món. 

D’aquesta manera, les tradicions crítiques i opositores, en les quals s’inscriu la revista Monthly Review, han acumulat un coneixement precís sobre la dinàmica del capitalisme que entra en contradicció flagrant amb la ciència social convencional (amb la teoria econòmica ortodoxa en primer terme), la qual, de maneres diverses, acompanya i forma part de la propia dinàmica del sistema.


Aquest curs repassa alguns dels aspectes principals de la crisi, examina les que són en realitat crisis múltiples i superposades (financera, econòmica, ecològica, d’hegemonia) i es planteja els camins oberts per al futur, especialment de cara a construir comunitats humanes alternatives i socialment justes. La crítica de la ciència social convencional i de la seva legitimació social del sistema de mercat en la seva versió neoliberal hauria de donar pas, a continuació, a una nova economia i societat capaç de situar al centre de les preocupacions socials les necessitats reals de la població i una ciència econòmica que, com assenyala Lourdes Benería, es constitueixi per a les persones i per al planeta. El curs seguirà en aquest punt la informació i els articles continguts en el darrer número de Monthly Review-Selecciones en castellano: “La debacle de Wall Street y la crisis del capitalismo global, 2007-2009”, nº. 10, ed. Hacer-Món 3, Barcelona, 2009.


La possibilitat d’aprendre socialment i col·lectivament dels moments de crisi és, no obstant, una alternativa tant real com difícil de materialitzar. En tot cas, aquest és l’objectiu d’aquest curs i resulta fonamental per a qualsevol projecte d’emancipació social i, des d’una perspectiva més defensiva, per contribuir a impedir que els costos de la crisi vagin a parar als treballadors i, en general, a la part més emprobrida del sistema mundial de societats.

 

Lloc i horari del curs


Lloc: Aula 105 Facultat d’Economia i Empresa (Av. Diagonal, 690)
Horari: dimarts i dijous de 20 a 22 hores
Preu: 40 euros (socis: 25 euros)

Matriculació

Cal fer una transferència per l’import de la matrícula a aquest compte corrent:“la Caixa”: 2100 3642 11 2200036125
El resguard de la transferència cal portar-lo a Món-3, on caldrà emplenar el full d’inscripció.

Avaluació

Per obtenir el certificat d’assistència és necessari assistir, com a mínim, a 6 de les 8 sessions programades. Per obtenir el certificat de crèdits cal presentar un treball d’indagació/documentació, guiat per algun dels professors, sobre algun aspecte tractat a les diferents sessions. El treball, d’un màxim de 10 pàgines, es lliurarà a la darrera sessió del curs.

Professorat

l Salvador Aguilar, professor d’Estructura i Canvi Social, UB
l Alfons Barceló, professor de Teoria Econòmica, UB
l Bernat Muniesa, professor d’Història Contemporània, UB
l Arcadi Oliveres, professor d’ Economia Aplicada, UAB
l Jaime Pastor, professor d’Ideologies Polítiques
Contemporànies, UNED
l Robert Tomàs, professor de Teoria Econòmica, UAB
l Carlos Zeller, professor de Periodisme Social, UAB

Programa

Dimarts 20 abril
Dinàmiques d’opinió pública en la crisi global. Carlos Zeller
Dijous 22 abril
Crisi del sistema bancari i especulació financera. Arcadi Oliveres
Dimarts 27 abril
La crisis global i la cruïlla creixement/decreixement. Robert Tomàs
Dijous 29 abril
Reaccions socials i polítiques davant la crisi: l’esquerra que es
perfila per al segle XXI. Salvador Aguilar
Dimarts 4 maig
La crisi del model energètic: el peak oil i el canvi climàtic.
Jordi Roca Jusmet
Dijous 6 maig
Geoestratègia de la crisi. Jaime Pastor
Dimarts 11 maig
La crisi, les teories econòmiques i els projectes de futur.
Alfons Barceló
Dijous 13 maig
Taula rodona: un balanç de la crisi global, 2007-2010
Amb diversos ponents i moderada per Bernat Muniesa

 

Informació i secretaria del curs

 

Facultat d’Economia i Empresa

Av. Diagonal, 690

08034 Barcelona

T. 93 402 43 25

Para más información: www.mon-3.org

Horari

Matí: dimarts i divendres.

Tarda: dilluns, dimecres i dijous de 15.00 a 19.00 h